Comunitats de propietaris

A Finques J.Cot administrem amb transparència la seva Comunitat de Propietaris, participant activament a la vida d’aquesta. Oferim assessorament en tots els camps per tal de triar la millor opció, oferint un ampli ventall d’industrials qualificats que treballaran per ella de manera eficaç i ràpida.

Tractem molt seriosament els impagaments, assessorant judicialment a la Comunitat, si s’escau, i gestionant el capital del que disposi amb la màxima eficiència i claredat.

SERVEIS QUE OFERIM:

 • Cobrament de rebuts
 • Pagament de manteniments
 • Pagament de factures de despeses imprevistes
 • Reparacions i obres, prèviament conformades pel President de la Comunitat.
 • Atenció telefònica i personal de consultes i assessoraments
 • Presentació d’Estat de Comptes Anual i publicació Web d’Informe Mensual.
 • Convocatòria, celebració i acta de 1 Junta Ordinària Anual. Actuació com a Secretari.
 • Execució i seguiment dels acords
 • Pagament de subministres   
 • Tractament i seguiment d’incidències, sinistres, reparacions i obres
 • Tractament de la morositat
Sol·licita
més informació
x

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo, le informamos que los datos personales proporcionados son confidenciales y forman parte de los ficheros titularidad de Finques J.Cot, S.L. con la finalidad de gestionar la relación comercial y contractual, para la que son necesarios, así como proporcionarle información referente a nuestros productos y servicios, vinculados directamente con la relación comercial y/o contractual que nos une, ya sea por correo electrónico o postal.

En cualquier caso podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley mediante escrito dirigido a Finques J.Cot, S.L., Pl. de la Corona 8, 2n 1ª ( 08401 Granollers ) o mediante correo electrónico a la dirección finques@j-cot.com junto con su identificación a través del DNI.