Lloguer d'immobles

Cada cop és més la gent que opta per llogar el seu habitatge i treure un rendiment a l’habitatge desocupat, a Finques J.Cot en encarreguem de fer-ho, oferint al propietari un selecció exhaustiva del perfil de llogater. Disposem també d’eines per tal d’oferir el màxim de garanties, així com  assegurances de lloguers, seguiments i reclamació d’impagats.

SERVEIS QUE OFERIM:

COMERCIALITZACIÓ I CONTRACTACIÓ

Amb un previ assessorament sobre l’oferta i la demanda del moment, ens ocupem de tota la gestió inicial derivada de lloguer del vostre immoble:

• Selecció prèvia d’arrendataris

• Assessorament en la negociació dels contractes

• Formalització de contractes i inventaris, ajustats a cada cas

• Obtenció de garanties sobre les rendes i desperfectes

• Dipòsit de fiances INCASOL i formalització de l’impost de transmissió patrimonial.

• Gestió de subministraments (altes, canvis de titularitat...)

• Obtenció de cèdules, certificats d’instal•lacions i certificats d’eficiència energètica

 

COMERCIALITZACIÓ I CONTRACTACIÓ

  • Selecció prèvia d’arrendataris
  • Assessorament en la negociació dels contractes
  • Formalització de contractes i inventaris, ajustats a cada cas
  • Obtenció de garanties sobre les rendes i desperfectes
  • Dipòsit de fiances INCASOL i formalització de l’impost de transmissió patrimonial.
  • Gestió de subministraments (altes, canvis de titularitat...)
  • Obtenció de cèdules, certificats d’instal•lacions i certificats d’eficiència energètica
Sol·licita
més informació
x

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo, le informamos que los datos personales proporcionados son confidenciales y forman parte de los ficheros titularidad de Finques J.Cot, S.L. con la finalidad de gestionar la relación comercial y contractual, para la que son necesarios, así como proporcionarle información referente a nuestros productos y servicios, vinculados directamente con la relación comercial y/o contractual que nos une, ya sea por correo electrónico o postal.

En cualquier caso podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley mediante escrito dirigido a Finques J.Cot, S.L., Pl. de la Corona 8, 2n 1ª ( 08401 Granollers ) o mediante correo electrónico a la dirección finques@j-cot.com junto con su identificación a través del DNI.